Typtien

Typtien

Typtien is een uniek concept waarbij kinderen in 10 lessen van 1 uur speels en vlot blind leren typen. Er wordt aan elke letter een symbool gekoppeld en aan elke vinger een kleur. De letters worden vervolgens aan elkaar gekoppeld in zinnetjes die de kinderen goed kunnen onthouden. Via speelse oefeningen worden verschillende zintuigen en leerkanalen gestimuleerd, om zo alle toetsen aan te leren en te automatiseren zonder tijdsdruk.

De lessen worden 1 keer per week aangeboden in groepjes van maximum 4 personen, waardoor een individuele aanpak mogelijk is.Doelgroep (vanaf 9 jaar)
- Kinderen die blind willen leren typen.
- Kinderen die moeilijkheden hebben met schrijven omwille van fijnmotorische problemen.
- Kinderen die spellingsmoeilijkheden hebben en willen werken met Sprint of Kurzweil.